Rezime e rezultateve të Debatës nacionale – promovim i tranzicionit të suksesshëm demokratik në Maqedoninë e Veriut

Në maj dhe qershor të këtij viti, Instituti për politikë evropiane – EPI, për herë të dytë implementoi anketë debatuese në bashkëpunim me Universitetin Stanford nga SHBA. Shkarkoni rezymenë me rezultatet nga hulumtimi.

Comments are closed.