EPINET – Përmbledhje e dokumenteve për politikë publike

Kjo analizë shqyrton përfshirjen gjatë procesit të sjelljes së vendimeve lidhur me integrimet evropiane në Republikën e Maqedonisë, dhe për relevante i merr organizatat qytetare që si fokus të punës kanë këtë problematikë dhe raportet për progres të R.M.-së nga Komisioni Evropian.

Comments are closed.