Propozim për reforma urgjente demokratike

Ky dokument paraqet inicijativë të përbashkët të një grupe të organizatave qytetare dhe është rezultat bashkëpunimit mes tyre, punëtorëve shkencor dhe ekspertëve. Kjo iniciativë e përbashkët është përgjigje e krizës politike aktuale, rënia e standardeve demokratike si në sundimin e të drejtës si në humbjen e kredibilitetit të institucioneve.

Propozim për reforma urgjente demokratike

Comments are closed.