Angazhimi i sektorit privat në edukimin për sipërmarrësi

Qëllimi i projektit “Angazhimi i sektorit privat në edukimin për sipërmarrësi” është  të rritet kapaciteti i të rinjëve nga Maqedonia të kyçen në sipërmarrësi, të rritet roli i sektorit privat në edukimin për sipërmarrësi dhe të rritet mbështetja e politikave që  përmirësojnë kushtet ekonomike për të rinjtë në shtet.

Në suaza të projektit përgatitet  hulumtim për mundësitë dhe barierat e sipërmarrësisë, punësimi në sektorin privat duke përfshirë edhe finanisimin e bizneseve të reja. Në suaza të projektit gjithashtu përgatitet edhe podcast i quajtur “Skills that pay the bills”, programë edukative, kampanjë për ngritjen e vetëdijes dhe përfaqësim dhe hulumtim për mundësitë gjatë punësimit.

Ky proekt implementohet në bashkëpunim me Forumin rinor arsimor (MOF), me mbështetje nga Qendra për sipërmarrësi private ndërkombëtare (CIPE).

Post by epiadmin

Comments are closed.