‘Следење на ИПА’

Следење на ИПА: ИПА 2 ПРАГ Неформална група составена од локални организации за истражување и граѓански организации, иницираа предлог пред Секретаријатот за европски прашања за структуирано вклучување на НВО во процесот на програмирање на ИПА 2. Мрежата ја сочинуваат Екосвест, Аналитика, Македонскиот центар за европско образование, Центарот за граѓанска комуникација, Зенит, Фронт 24/12, Реактор и […]

Следење на ИПА: Зајакнување на парламентарната контрола врз фондовите на ЕУ во земјите од Западен Балкан Во август 2013 година, ЕПИ во соработка со Фондацијата за демократија Вестминстер, започна со подготовка на Прирачник за парламентарна контрола врз користењето на фондовите на ИПА во земјите од Западен Балкан, учество на регионална конференција за претставување на Прирачникот […]

Следење на ИПА: Зајакнување на парламентарната контрола врз користењето на фондовите на ЕУ во РМ Овој истражувачки проект беше поддржан во рамки на Think and Link програмата на европскиот фонд за Балканот за 2012 година. Крајниот производ беше студија која опфати компаративна анализа спроведена во Македонија, Бугарија, Хрватска и во Словенија. Целите на истражувањето беше […]

Следење на ИПА: Партнерство во користењето на ИПА фондовите во Република Македонија Мал истражувачки грант за истражување во рамки на програмата на УСАИД за поддршка на граѓанските организации за значењето на принципот на партнерство помеѓу државните институции и граѓанскиот сектор во користењето на фондовите на ЕУ. Истражувањето беше спроведено во период од 6 месеци преку […]

Следење на ИПА: ИПАДАТА Во рамките на овој проект, беше креирана интернет-алатка за мониторирање на користењето на фондовите на ИПА во Република Македонија, вклучувајќи и механизми за визуализација на податоците. Проектот успеа да го подигне интересот на пошироката јавност и на другите заинтересирани страни во искористеноста на ИПА. Дата-базата нуди механизам за вклучување на заинтересираните […]

0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk