‘Acquis на ЕУ и секторски политики’

Агенцијата за темелни права на Европската унија (Fundamental Rights Agency, ФРА) го избра Институтот за европска политика – Скопје (ЕПИ) за свој партнер од Македонија за спроведување на истражувања во врска со прашања од нејзина надлежност. ФРА е една од децентрализираните агенции на Европската Унија и е центар на експертизата за темелни права на Европската Унија. […]

Acquis на ЕУ и секторски политики: RRPP: Центар за извонредност во креирањето на политиките на Западен Балкан (CEPS WeB) Институтот за европска политика (ЕПИ) учествува во проект за формирање на Центар за извонредност во креирањето на политиките на Западен Балкан (CEPS WeB). Центарот ќе биде платформа за здружување на експертизата и капацитетите на организациите членки на мрежата Мисли за […]

Целта на проектот „Ангажирање на приватниот сектор во образованието за претприемништво“ е да се зголемат капацитетите на младите од Македонија за да се вклучат во претприемништво, да се зголеми улогата на приватниот сектор во образованието за претприемништво и да се зголеми поддршката на политики кои ги подобруваат економските услови за младите од државата. Во рамките […]

Acquis на ЕУ и секторски политики: Поттикнување одржлива реинтеграција на Роми повратници во Македонија Овој проект се надоврзува на проектот „Справување со препреките за излез на Ромите од македонските граници“, кој беше спроведен во соработка со КХАМ од Делчево. Проектот ќе се фокусира на политиките и практиките кои се однесуваат на Ромите повратници, како и на нивните грижи […]

Acquis на ЕУ и секторски политики: Градење на следната генерација на младински лидери Институтот за европска политика во соработка со Младинскиот образовен форум го спроедуваат проектот „Градење на следната генерација на младински лидери”. Проектот е финансиран од Центарот за меѓународно приватно претприемништво (CIPE). Целта на проектот е поттикнување на младите лидери од Македонија за граѓанско учество и претприемачки […]

Acquis на ЕУ и секторски политики: RRPP: Нега за негувател(к)ите: Анализа на политиките за неформална нега во Македонија и Босна и Херцеговина Институтот за европска политика (ЕПИ) во партнерство со Центарот за општествени истражувања – Аналитика од Босна и Херцеговина, на 01.06.2016  започна да го спроведува проектот „Нега за негувател(к)ите: Анализа на политиките за неформална нега во Македонија […]

Acquis на ЕУ и секторски политики: Зајакнување на организациите за заштита на потрошувачите за подобри општински услуги во Југоисточна Европа ЕПИ, во својство на партнер учествува во имплементација на проектот  “Зајакнување на организациите за заштита на потрошувачите за подобри општински услуги во Југоисточна Европа”.  Главната цел на проектот е да се зајакнат капацитетите на организациите […]

Acquis на ЕУ и секторски политики: RRPP: Ревизија на успешност и евалуација на политики: на ист или паралелен пат? Држави опфатени со проектот: Србија, Македонија и Црна Гора Вклучени организации: 1. Центар за европски политики (ЦЕП),2. Институт за европска политика (ЕПИ) и 3. Институт Алтернатива (ИА) Проектен координатор: Милена Лазаревиќ (ЦЕП) Контакт: [email protected] Веб страна: http://www.rrpp-westernbalkans.net Краток […]

Acquis на ЕУ и секторски политики: RRPP: (Не)еднаквостите во социјалната заштита: анализа на повеќе нивоа за интерсекционалноста во давањето социјална помош – Компаративна студија Институтот за европска политика и Центарот за општествени истражувања Аналитика (БиХ) започнаа со имплементација на проектот “(Не)еднаквостите во социјалната заштита: анализа на повеќе нивоа за интерсекционалноста во давањето социјална помош – Компаративна студија”. […]

0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk