‘Acquis на ЕУ и секторски политики’

Инфо за проектот: Главната цел на оваа задача е да се развие и имплементира процес на социјална отчетност кој ќе идентификува и документира како социјалната реформа од 2019 година допира до ранливите и маргинализираните групи, вклучувајќи ги Ромите и повратниците, и дали одговара на нивните потреби. Двете клучни задачи се: – Да се релизираат истражувачки […]

Инфо за проектот: Проектот „Енергетска безбедност на земјите од Западен Балкан“ е регионален проект кој има цел да даде сеопфатна анализа за енергетската безбедност на шесте земји од Западен Балкан. Анализите ќе ја прикажат состојбата на ресурсите на енергетскиот микс, националните енергетски стратегии и планови на земјите, влијанието на новите кризи (Руската војна во Украина) […]

Инфо за проектот: Од компаниите се очекува и им се врши притисок да ги оправдаат своите одлуки и постапки во справувањето со социјални и еколошки прашања. Зголемениот интересот за нефинансиските резултати на компаниите од страна на засегнатите страни ја прави Корпоративната одржливост и одговорност важна тема за регулаторите. Неколку директиви и регулативи се усвоени од […]

Агенцијата за темелни права на Европската унија (Fundamental Rights Agency, ФРА) го избра Институтот за европска политика – Скопје (ЕПИ) за свој партнер од Македонија за спроведување на истражувања во врска со прашања од нејзина надлежност. ФРА е една од децентрализираните агенции на Европската Унија и е центар на експертизата за темелни права на Европската Унија. […]

Acquis на ЕУ и секторски политики: RRPP: Центар за извонредност во креирањето на политиките на Западен Балкан (CEPS WeB) Институтот за европска политика (ЕПИ) учествува во проект за формирање на Центар за извонредност во креирањето на политиките на Западен Балкан (CEPS WeB). Центарот ќе биде платформа за здружување на експертизата и капацитетите на организациите членки на мрежата Мисли за […]

Целта на проектот „Ангажирање на приватниот сектор во образованието за претприемништво“ е да се зголемат капацитетите на младите од Македонија за да се вклучат во претприемништво, да се зголеми улогата на приватниот сектор во образованието за претприемништво и да се зголеми поддршката на политики кои ги подобруваат економските услови за младите од државата. Во рамките […]

Acquis на ЕУ и секторски политики: Поттикнување одржлива реинтеграција на Роми повратници во Македонија Овој проект се надоврзува на проектот „Справување со препреките за излез на Ромите од македонските граници“, кој беше спроведен во соработка со КХАМ од Делчево. Проектот ќе се фокусира на политиките и практиките кои се однесуваат на Ромите повратници, како и на нивните грижи […]

Acquis на ЕУ и секторски политики: Градење на следната генерација на младински лидери Институтот за европска политика во соработка со Младинскиот образовен форум го спроедуваат проектот „Градење на следната генерација на младински лидери”. Проектот е финансиран од Центарот за меѓународно приватно претприемништво (CIPE). Целта на проектот е поттикнување на младите лидери од Македонија за граѓанско учество и претприемачки […]

Acquis на ЕУ и секторски политики: RRPP: Нега за негувател(к)ите: Анализа на политиките за неформална нега во Македонија и Босна и Херцеговина Институтот за европска политика (ЕПИ) во партнерство со Центарот за општествени истражувања – Аналитика од Босна и Херцеговина, на 01.06.2016  започна да го спроведува проектот „Нега за негувател(к)ите: Анализа на политиките за неформална нега во Македонија […]

Acquis на ЕУ и секторски политики: Зајакнување на организациите за заштита на потрошувачите за подобри општински услуги во Југоисточна Европа ЕПИ, во својство на партнер учествува во имплементација на проектот  “Зајакнување на организациите за заштита на потрошувачите за подобри општински услуги во Југоисточна Европа”.  Главната цел на проектот е да се зајакнат капацитетите на организациите […]

0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk