Прекршување на основните права на ЛГБТИК луѓето од страна на Унгарија

Во овој краток документ се дава прeглед на прекршувањето на основните права на ЛГБТИК луѓето во Унгарија, реакциите на институциите на ЕУ, важноста на овие реакции во заштитата на правата на ЛГБТИК луѓето во Унгарија и пошироко, како и главните предизвици со кои тие можат да се соочат.

Comments are closed.