[Резиме на проект] Поттикнување анализа на политики и јавна дебата 3.0

Резиме на проектот „Поттикнување анализа на политики и јавна дебата 3.0“ кој Институтот за европска политика – ЕПИ го спроведува, а е поддржан од Националната фондација за демократија од САД. Проектот има цел да ја зајакне културата на информирана јавна дебата во Република Северна Македонија преку размислување за новите и испреплетени прашања – безбедност, одбрана, економска стабилност и интеграција во ЕУ.

Проектот е продолжение на нашата претходна успешна организација на советодавни анкети во земјата и нашиот тековен проект, поддржан од НЕД и во соработка со Центарот за советодавна демократија од Универзитетот Стенфорд.

Comments are closed.