[Инфографик] Перцепција на граѓаните на земјите членки на ЕУ и земјите од Западен Балкан за независноста на судството

Какви се ставовите на граѓаните на земјите-членки на ЕУ и на земјите од Западен Балкан во врска со независноста на судството во нивните држави?

Comments are closed.