[Инфографици] Достапна и чиста вода за сите?!

Серија информативни дизајни произлезени од консултации со граѓани спроведени во рамките на кампањата „Разбистри сè“. Консултациите ги одржавме со цел разбирање на ставовите на граѓаните за проблемите и решенијата за подобрување на пристапот и квалитетот на водата за пиење, загадувањето и заштитата на водите во државата.

Кампањата „Разбистри сè“ ја спроведува Институтот за комуникациски студии, а е финансирана од Британската амбасада.

Comments are closed.