[Инфографик] Подобрување на примената на стандардите за обезбедување квалитет на судските одлуки

Инфографик произлезен од следењето на реформите во правосудниот сектор, во рамките на проектот „Партнерство Јустиција: Враќање на довербата на граѓаните“.

Comments are closed.