[Инфографик] Граѓаните сметаат дека судиите се добро упатени во нивните предмети

Инфографик произлезен од следењето на реформите во правосудниот сектор, во рамките на проектот „Партнерство Јустиција: Враќање на довербата на граѓаните“.

Comments are closed.