[Инфографик] Половина од судиите сметаат дека извршната власт им се меша во одлучувањето

Инфографик произлезен од следењето на реформите во правосудниот сектор, во рамките на проектот „Партнерство Јустиција: Враќање на довербата на граѓаните“.

Comments are closed.