[Инфографик] На секој петти граѓанин му е сугерирано да изврши некаква форма на корупција

Инфографик произлезен од следењето на реформите во правосудниот сектор, во рамките на проектот „Партнерство Јустиција: Враќање на довербата на граѓаните“.

Comments are closed.