[Инфографик] Намален бројот на начелни правни мислења за воедначување на судската практика

Инфографик произлезен од следењето на реформите во правосудниот сектор, во рамките на проектот „Партнерство Јустиција: Враќање на довербата на граѓаните“.

Comments are closed.