[Инфографик] Сè повеќе обуки за постапување со деца-жртви на криминал

Инфографик произлезен од следењето на реформите во правосудниот сектор, во рамките на проектот „Партнерство Јустиција: Враќање на довербата на граѓаните“.

Comments are closed.