[Инфографик] Мислење на граѓаните за почитувањето на презумпцијата на невиност

Инфографик произлезен од следењето на реформите во правосудниот сектор, во рамките на проектот „Партнерство Јустиција: Враќање на довербата на граѓаните“.

Comments are closed.