[Инфографик] Зголемен бројот на предмети од јавни органи кои се упатени и решени по пат на медијација во 2020 година

Инфографик произлезен од следењето на реформите во правосудниот сектор, во рамките на проектот „Партнерство Јустиција: Враќање на довербата на граѓаните“.

Comments are closed.