[Инфографик] Зошто се оддолжуваат судските постапки, според граѓаните?

Инфографик со податоци од теренска анкета со граѓани за тоа кои се причините за одложување на судските постапки според нив.

Comments are closed.