[Инфографик] Зошто граѓаните учесници во судски постапки (не) веруваат во судството?

Инфографик со податоци од теренска анкета со граѓани учесници во судски постапки (декември 2019) и судии (февруари 2020) во Основниот граѓански суд Скопје, Основниот кривичен суд Скопје и во основните судови во Битола, Гостивар и Штип.

Comments are closed.