[Инфографик] Добрососедски односи и ЕУ интеграции: До каде сме и на каде се движиме?

Инфографик произлезен од локалниот дебатен настан организиран со граѓаните од Источниот и Југоисточниот регион.  Настанот беше организиран како дел од проектот „АКТ – Активна граѓанска акција 2.0“, спроведен од Институтот за европска политика – Скопје со поддршка од Центарот за делиберативна демократија од Универзитетот Стенфорд од САД. Проектот е финансиран од National Endowment for Democracy од САД. Оваа дискусија, заедно со уште 4 останати дебатни дискусии со граѓани на различни теми низ целата држава, ќе придонесат за развивање на Национална дебатна анкета која е планирана во 2022 година.

Comments are closed.