[Резиме на проектот] Национална демократска дебата – промовирање на успешна демократска транзиција во Македонија

Резиме на проектот Национална демократска дебата – промовирање на успешна демократска транзиција во Македонија. Проектот има цел да ја зголеми вклученоста на општата јавност во дебата со носителите на одлуките, која ќе овозможи национален дијалог околу потребните механизми за ефективна демократска транзиција во Македонија.

Comments are closed.