Можности и бариери за младинско претприемништво и вработување во приватниот сектор во Северна Македонија

Оваа анализа е подготвена од Институтот за европска политика – Скопје (ЕПИ) во рамките на проектот „Ангажирање на приватниот сектор во образованието за претприемништво“ кој се спроведува во соработка со Младинскиот образовен форум (МОФ), со поддршка од Центарот за меѓународно приватно претприемништво (ЦИПЕ).

1. Целите на проектот се следните:

i) да се зајакне капацитетот на младите да се вклучат во претприемништво;
ii) да се зајакне улогата на приватниот сектор во образованието за претприемништво за младите во Северна Македонија;
iii) да се засили јавната поддршка за политиките што ги подобруваат економските услови за младите во Република Северна Македонија.

Comments are closed.