Граѓанското општество и младинското учество на Западниот Балкан [АНГ]

Документот за политика ги презентира наодите за клучните проблеми со кои се соочуваат младите и граѓанското општество на Западен Балкан и дава препораки до земјите на Западен Балкан, Европска Унија и земјите членки, кои се фокусираат на наоѓање начини и решенија за надминување на препреките и промовирање регионално помирување, особено кај младите; транспарентни и инклузивни состаноци меѓу ЕУ и граѓанското општество и младите; и реформа во правните и политичките рамки на земјите од ЗБ.

Comments are closed.