Инфографик за спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството (2017-2022) во периодот на март-мај 2019

Трет квартелен мониторинг бриф за за спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството (2017-2022) во периодот на март-мај 2019.

Comments are closed.