Инфографик за спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството (2017-2022) во периодот на 2018/2019 година

Инфографик за спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството (2017-2022) во периодот на 2018/2019 година

Comments are closed.