[Резиме на проектот] Партнерство Јустиција: Враќање на довербата на граѓаните

Кратко резиме за проектот „Партнерство Јустиција: Враќање на довербата на граѓаните“, чија главна цел е придонес за враќање на довербата на граѓаните во македонскиот правосуден сектор преку значително вклучување на граѓанското општество во суштинските реформи.

Проектот е финансиран од Сектор за централно финансирање и склучување договори, Министерство за финансии – Инструмент за пред-пристапна помош (ИПА II) 2014.

Comments are closed.