Десет ЕУ приоритети на новата влада

Институтот за европска политика, врз основа на своите анализи, искуства и согледувања за најургентните проблеми во процесот на интеграцијаta и перспективите за членството, го подготви документот „Десет ЕУ приоритети на новата Влада“.

Погледнете го документот тука.

Comments are closed.