Инфографик за искористувањето на средствата од ИПА во Република Македонија

Инфографик со податоците за искористеност на средствата од ИПА фондовите во Република Македонија.

Comments are closed.