Анализа за искористувањето на средствата од ИПА

Иако во јавноста главниот фокус се дава на успешноста на користењето на средствата, т.е. колкав е процентот на искористеност во однос на расположливите средства, ова истражување ќе отиде и малку подлабоко во анализата за да го насочи вниманието кај други аспекти на користење на помошта на ИПА, како што се видот на крајни корисници, вид проекти и договори кои се спроведуваат и нивната поврзаност со агендата на ЕУ на Република Македонија, генерално.

Публикацијата погледнете ја тука.

Comments are closed.