ЕУ и активистичките организации во Република Македонија – Капацитетпт на активистичките организации кои дејствуваат во областите: социјална реформа, ЛГБТИ, Роми и родова рамноправност да администрираат европски фондови

Овој труд како предмет на анализа ги студира граѓанските организации кои дејствуваат преку активизам, застапување и истражување врз државните политики поврзани со социјална реформа и вработување, ЛГБТИ права, Роми и родова рамноправност. Според структурата на пристапниот процес во ЕУ, овие прашања се третираат во поглавјето 19 – Социјална политика и вработување и поглавјето 23 – Судство и основни права.

Погледнете ја публикацијата тука.

Comments are closed.