Регионална анализа на извештаите на ЕК за напредокот на Западен Балкан

Инфографик со сподеби на извештаите на Европската комисија за напредокот на земјите од Западниот Балкан.

Погледнете го инфографикот тука.

Post by Naum Naum

Comments are closed.