Nalazi za Bosnu i Hercegovinu – Infografik: Kakav je sistem socijalne zaštite?

Инфографик за тоа каков е системот за социјална заштита од истражувањето за Босна и Херцеговина.

Погледнете го инфографикот тука.

Comments are closed.