Nalazi za Bosnu i Hercegovinu – Infografik: Strategije suočavanja osoba ko jesu, ili bi trebale biti korisici socijalne pomoći

Инфографик за стратегијата за соочување со лицата кои се или би требало да бидат корисници на социјална помош од истражувањето за Босна и Херцеговина.

Погледнете го инфографикот тука.

Comments are closed.