Nalazi za Bosnu i Hercegovinu – Infografik: Osnovne potrebe osoba ko jesu, ili bi trebale biti korisici socijalne pomoći

Инфографик за основните потреби на лицата кои се или би требало да бидат корисници на социјална помош од истражувањето за Босна и Херцеговина.

Погледнете го инфографикот тука.

Comments are closed.