Мониторинг бриф за Поглавјето 23 – Правосудство и темелни правa за месец јули 2016 година

Мониторинг бриф за месец август 2016 година од следењето на Поглавјето 23 – правосудство и темелни права.

Погледнете го тука.

Post by Naum Naum

Comments are closed.