Мониторинг бриф за Поглавјето 23 – Правосудство и темелни правa за месец октомври 2016 година

Мониторинг бриф за месец октомври 2016 г. од следењето на Поглавјето 23 – правосудство и темелни права.

Погледнете го тука.

Comments are closed.