[краток документ за политики] Полиција – водена од систем на заслуги и квалификации или партиски интереси?

Целта на овој документот е да се даде анализа на состојбите во однос на системот на кариера и на обука на полицијата во Република Македонијаи, во исто време, да понуди мерки за решавање на постојните проблеми и за постигнување соодветни стандарди во оваа област.

Comments are closed.