[студија] Полиција – водена од систем на заслуги и квалификации или партиски интереси?

Овој документ го опфаќа проблемот на селекција, регрутирање и на вработување на службеници и неуспехот на обезбедување систем на унапредување во кариерата заснован на заслуги на сите нивоа во МВР и во полицијата – стратешко, тактичко и оперативно ниво.

Comments are closed.