Трет мониторинг извештај за итните реформи во судството

Третиот мониторинг-извештај е продолжение на првиот извештај „Реформи во судството – од Прибе 1 до Прибе 2 и потоа“, и на Вториот извештај „Реформи во судството-октомври-декември 2017 г.), а се однесува на првиот квартал од 2018 година. И овој извештај е заснован на истите документи кои ги утврдуваат ИТНИТЕ РЕФОРМСКИ ПРИОРИТЕТИ (ИРП) и е изработен, воглавно, следејќи ја Методологијата со мониторинг матрицата, изготвена во рамки на овој проект.

Погледенте го извештајот тука.

Comments are closed.