One-pager – Реинтеграција на Роми повратници

One pager со предизвици и препораки од проектот „Поттикнување на одржлива реинтеграција на повратниците Роми во Македонија“.

 

Погледнете го изданието тука.

Post by Naum Naum

Comments are closed.