One-pager – Реинтеграција на Роми повратници

One pager со предизвици и препораки од проектот „Поттикнување на одржлива реинтеграција на повратниците Роми во Македонија“.

Comments are closed.