Putting citizens first (?)-Exploring public perceptions of administrative services in the Western Balkans

Извештај на проектот ВеБЕР за состојбата на јавната перцепција за административните сервиси во земјите од Западен Балкан.

Погледнете го извештајот тука.

Comments are closed.