Подготовка за пристапните преговори во Република Македонија: Што можеме да научиме од ВеБЕР мониторингот?

Овој краток документ за јавна политика го анализира значењето на наодите од проектот ВеБЕР за подготовка на институционалните структури и процедури за управување со пристапните преговори во Република Македонија.Преку проектот ВеБЕР беа избрани и мониторирани одреден број на начела преку сопствени индикатори во сите области од Начелата на јавната администрација, а наодите се претставени во Националниот извештај како и Регионалниот компаративен извештај. Овие начела нудат заеднички именител на реформата на јавната администрација за сите земји аспиранти за ЕУ, поставувајќи го правецот кон членството во ЕУ.

Документот може да го преземете тука.

Comments are closed.