Posts Tagged
‘Направи иднина заедно’

ДомаНаправи иднина заедно
Оваа серија инфографици ги презентира заклучоците од граѓанските консултации со млади „Се слушаме ли преку екранот – Младите за безбеден интернет простор“. Овој настан имаше за цел да ги разбере  позитивните или негативните искуства на учесниците на Интернет, и нивните мислења за тоа кои активности и кои засегнати страни треба да ги спроведат тие активности [...]
Оваа серија инфографици ги презентира заклучоците од граѓанските консултации со млади „Се слушаме ли преку екранот – Младите за безбеден интернет простор“. Овој настан имаше за цел да ги разбере  позитивните или негативните искуства на учесниците на Интернет, и нивните мислења за тоа кои активности и кои засегнати страни треба да ги спроведат тие активности [...]
0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk