[Резиме на проектот] Унапредување на темелните права во пристапниот процес на Северна Македонија во ЕУ

Проектот ќе придонесе за обновен фокус на темелните права како дел од Поглавјето 23, како и за зголемено разбирање и меѓу клучните државни институции и граѓанските организации за клучните области на политиката. Неговата цел е да поддржи значајно вклучување на граѓанските организации и политички дијалог за темелните права во однос на пристапувањето во ЕУ.

Comments are closed.