Владеењето на правото во Полска – можност за тестирање на механизмите на ЕУ

Во овој краток документ е даден преглед на состојбата во Полска во поглед на владеењето на правото, како и мерките преземени од страна на Европската унија (ЕУ) како реакција на повредата на независноста на судскиот систем во оваа земја-членка.

Comments are closed.