Извештај 2020: Аргумент повеќе за преговорите

Анализа на Извештајот на Европската комисија за Република Северна Македонија од 6 октомври 2020 година.

Овој извештај е прв по политичката одлука на ЕУ за почнување преговори со нашата држава од март 2020 година.

Наодите за Северна Македонија во овие документи се од посебно значење за да се одржи и да се засили аргументацијата за актуелното почнување на преговорите со одржување на првата меѓувладина конференција до крајот на годината – како што планира германското претседателство.

Во оваа анализа ние се задржуваме на клучните аспекти на Стратегијата за проширување што се однесуваат на Република Северна Македонија и на посебниот извештај за нашата држава.

ПРИЛОГ: Преглед на наоди и препораки од Извештајот според кластери и поглавја

Comments are closed.