[Резиме на проектот] Активна граѓанска акција за демократија

Кратко резиме на проектот „Активна граѓанска акција за демократија“ кој има цел да го поттикне учеството на граѓаните во развојот и унапредувањето на демократските и реформските процеси на земјата.

Проектот е предвиден како продолжение на проектот НЕД на ЕПИ во партнерство со Универзитетот Стенфорд наречен „АКТ – Активно граѓанско делување.“

Comments are closed.