Анализа: Иста препорака, нова порака

Анализа на Институтот за европска политика – Скопје на Извештајот за напредокот на Република Македонија за 2012 година од страна на Европската комисија.

Погледнете ја анализата тука.

Comments are closed.