ИПА 2 – Повеќе стратегија и надзор

Преглед на политиката за ИПА 2 програмата. Погледнете ја тука.

Post by Naum Naum

Comments are closed.