ИПА 2 – Повеќе стратегија и надзор

Преглед на политиката за ИПА 2 програмата. Погледнете ја тука.

Comments are closed.